OBAVIJEST!

Dragi  putnici,

U ponedjeljak 1. lipnja 2020., otvorili smo našu poslovnicu!

Kao i do sada, možete nas kontaktirati putem e-maila: tmd-travel@zg.t-com.hr ili telefona: 01/3014014.

Vaš T.M.D. TRAVEL