KRSTARENJE DUNAVOM 2022

Punude sa cijenama, brojem noćenja, destinacijama i terminima riječnih krstarenja Dunavom za 2022. nalaze se u nastavku.

Za sve individualne polaske planiran je transfer iz/do Zagreba i Osijeka.

Plovidba brodovima M/S Der Kleine Prinz i M/S Vivienne.

TERMIN BROD RELACIJA BROJ DANA/NOĆENJA CIJENA
10.04.-13.04 MS DER KLEINE PRINZ Vidin – “Željezna Vrata” – Beograd – Novi Sad – Vukovar 4 dana / 3 noći 1.990,00 kn
13.04.-19.04 MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Mohač – Budimpešta – Bratislava – Beč 7 dana / 6 noći 3.690,00 kn
18.04.-23.04. MS VIVIENNE Beč – Bratislava – Budimpešta – Vukovar 6 dana / 5 noći 3.990,00 kn
23.04.-27.04. MS VIVIENNE Vukovar – Novi Sad – Beograd – “ Željezna Vrata” – Vidin 5 dana / 4 noći 3.290,00 kn
29.04.-03.05. MS VIVIENNE Vidin – “Željezna Vrata” – Beograd – Novi Sad – Vukovar 5 dana / 4 noći 3.290,00 kn
03.05.-08.05. MS VIVIENNE Vukovar – Budimpešta – Bratislava – Beč 6 dana / 5 noći 3.990,00 kn
15.05.-20.05. MS VIVIENNE Beč – Bratislava – Budimpešta – Vukovar 6 dana / 5 noći 3.990,00 kn
20.05.-25.05. MS VIVIENNE Vukovar – Novi Sad – Beograd – “ Željezna Vrata” – Vidin 5 dana / 4 noći 3.290,00 kn
27.05.-30.05. MS DER KLEINE PRINZ Vidin – “Željezna Vrata” – Beograd – Novi Sad – Vukovar 4 dana / 3 noći 1.990,00 kn
30.05.-05.06. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Mohač – Budimpešta – Bratislava – Beč 7 dana / 6 noći 3.690,00 kn
04.06.-11.06. MS VIVIENNE Beč – Melk – Linz – Passau – Durnstein – Budimpešta – Bratislava – Beč 8 dana / 7 noći 5.580,00 kn
11.06.-18.06. MS VIVIENNE Beč – Melk – Linz – Passau – Durnstein – Budimpešta – Bratislava – Beč 8 dana / 7 noći 5.580,00 kn
12.06.-19.06. MS DER KLEINE PRINZ Beograd – Novi Sad – Vukovar – Budimpešta – Bratislava – Beč 8 dana / 7 noći 4.380,00 kn
12.06.-14.06. MS DER KLEINE PRINZ Beograd – Novi Sad – Vukovar 3 dana / 2 noći 1.480,00 kn
14.06.-19.06. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Budimpešta – Bratislava – Beč 6 dana / 5 noći 3.180,00 kn
30.06.-03.07. MS DER KLEINE PRINZ Vidin – “Željezna Vrata” – Beograd – Novi Sad – Vukovar 4 dana / 3 noći 1.990,00 kn
03.07.-09.07. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Mohač – Budimpešta – Bratislava – Beč 7 dana / 6 noći 3.690,00 kn
20.07.-23.07. MS DER KLEINE PRINZ Vidin – “Željezna Vrata” – Beograd – Novi Sad – Vukovar 4 dana / 3 noći 1.990,00 kn
23.07.-29.07. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Mohač – Budimpešta – Bratislava – Beč 7 dana / 6 noći 3.690,00 kn
29.07.-04.08. MS DER KLEINE PRINZ Beč – Bratislava – Budimpešta – Mohač – Vukovar 7 dana / 6 noći 3.690,00 kn
04.08.-07.08. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Novi Sad – Beograd – “ Željezna Vrata” – Vidin 4 dana / 3 noći 1.990,00 kn
09.08.-12.08. MS DER KLEINE PRINZ Vidin – “Željezna Vrata” – Beograd – Novi Sad – Vukovar 4 dana / 3 noći 1.990,00 kn
12.08.-18.08. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Mohač – Budimpešta – Bratislava – Beč 7 dana / 6 noći 3.690,00 kn
25.08.-01.09. MS DER KLEINE PRINZ Beograd – Novi Sad – Vukovar – Budimpešta – Bratislava – Beč 8 dana / 7 noći 4.380,00 kn
25.08.-27.08. MS DER KLEINE PRINZ Beograd – Novi Sad – Vukovar 3 dana / 2 noći 1.480,00 kn
27.08.-01.09. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Budimpešta – Bratislava – Beč 6 dana / 5 noći 3.180,00 kn
16.10.-19.10. MS DER KLEINE PRINZ Vidin – “Željezna Vrata” – Beograd – Novi Sad – Vukovar 4 dana / 3 noći 1.990,00 kn
19.10.-25.10. MS DER KLEINE PRINZ Vukovar – Mohač – Budimpešta – Bratislava – Beč 7 dana / 6 noći 3.690,00 kn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *